Bestyrelsen

Formand
Mads Albrektsen: mads-albrektsen@hotmail.com
 
Næstformand og klubhus
Inger Nielsen: ingerjensine@gmail.com
 
Kasserer
Birte Thomsen: aalborgvej193@gmail.com
 
Seniorer
Anette Paulsen: a-pauls@hotmail.com
 
Juniorer
Sanne Clausen Hakonsen: sannehakonsen@gmail.com
 
Baneformand
Niels Nygaard: njn@newmail.dk
 
PR og sekretær
Katrine Bislev Pedersen: katrine.bislev@hotmail.com
 
 
 
Suppleanter:
Susanne Pedersen
Violeta Cmiljanic